Wind en zon: nieuwe…Power in Balance

In tegenstelling tot andere energiebronnen, zoals gas en steenkool, komen wind en zon niet op bestelling! Dat betekent dus ook dat de elektriciteit die wordt geproduceerd door windturbines en zonnepanelen niet altijd beschikbaar is op het moment dat onze behoefte het grootst is.

Zonne- en windenergie in België

De in België geproduceerde elektriciteit is afkomstig van verschillende energiebronnen: kerncentrales, gas- en steenkoolcentrales, wkk-eenheden, biomassacentrales, hydro-elektrische centrales, windturbines en zonnepanelen.

De hoeveelheid elektriciteit die kan worden geproduceerd door de wind en de zon neemt voortdurend toe en vertegenwoordigt vandaag meer dan een kwart van de productiemiddelen voor elektriciteit waarover België beschikt.

Een deel van de productie-eenheden op basis van zonne- en windenergie is rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de grote windmolenparken langs de kust. De andere eenheden zijn aangesloten op de distributienetten. Misschien ben je zelf wel een producent van zonne-energie, dankzij de zonnepanelen op je dak!

Variabel en flexibel

Het spreekt voor zich: windturbines hebben wind nodig om te draaien. Net zoals fotovoltaïsche panelen zonlicht nodig hebben om elektriciteit te produceren. Maar je weet dat het weer niet op bestelling komt, en al helemaal niet in België!

Het is bijgevolg erg moeilijk om te voorspellen hoeveel elektriciteit de windturbines of de zonnepanelen precies zullen produceren, zelfs met de huidige modellen, die steeds betere prestaties leveren. Bovendien kan de fotovoltaïsche productie onverwacht stilvallen wanneer een wolken- of mistzone het land passeert.

Daar komt nog bij dat de momenten waarop zonnepanelen en windturbines een maximaal rendement leveren niet altijd overeenkomen met de momenten waarop je de was doet of de vaatwasser gebruikt – kortom, het piekverbruik.

Omdat elektriciteit nog niet op grote schaal kan worden opgeslagen, moeten we een beroep doen op de klassieke gas- en steenkoolcentrales om een eventueel tekort op te vangen. Ook het omgekeerde is echter waar: wanneer de productie door hernieuwbare energiebronnen hoger ligt dan verwacht, moeten de klassieke centrales hun productie minderen om een overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. De klassieke centrales moeten dus steeds meer flexibiliteit aan de dag leggen.