Van consument tot prosumentPower in Balance

De consument speelt een steeds actievere rol op het gebied van elektriciteit. Dit gaat zelfs zo ver dat hij vandaag wordt beschouwd als een prosumer of prosument.

Consument en producent

In 2013 telde België bijna 350.000 fotovoltaïsche installaties in privéwoningen. Dit betekent dat meer dan 7% van de Belgische huishoudens niet enkel elektriciteit verbruikt, maar ook zijn steentje bijdraagt aan de productie ervan!

Dit is een bijkomende factor waarmee we rekening moeten houden bij het beheer van het evenwicht op het elektriciteitsnet.

Een blik op de toekomst

De rol van de prosument zou wel eens verder kunnen gaan dan het dubbele petje van consument en producent. Dankzij de opkomst van moderne tools, zoals de smart meters of slimme meters, zou de consument ook kunnen worden gestimuleerd om zijn verbruik af te stemmen op de beschikbare hoeveelheid elektriciteit op het net. Zo zou je dan op een zonnige dag een bericht kunnen krijgen op je smartphone, met het voorstel om je wasmachine of vaatwasser goedkoper te laten draaien.

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden! Elektrische wagens zouden volgens sommigen in de toekomst ook kunnen worden gebruikt als opslagsysteem voor elektriciteit. Zo zou een wagen op een speciale parkeerplaats elektriciteit kunnen leveren bij een stroomtekort en – omgekeerd – elektriciteit kunnen opslaan in zijn batterij bij een stroomoverschot.

Al deze denkpistes maken deel uit van het smartgridconcept, een intelligent elektriciteitsnet dat een beroep doet op de moderne informatie- en communicatietechnologie om gegevens te verzamelen en daarnaar te handelen.

Fascinerend, toch?