Oplossingen en maatregelenPower in Balance

Er bestaan verschillende tools en mechanismen om de spelers op de elektriciteitsmarkt te helpen op elk moment het evenwicht te beheren tussen de productie en het verbruik, ondanks de onzekerheden en nieuwe uitdagingen die samengaan met de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Ter herinnering: een onevenwichtig elektriciteitsnet veroorzaakt een stroompanne!

De productie uit zonne- en windenergie voorspellen

Elia stelt een soort ‘weerbericht’ voor hernieuwbare energiebronnen ter beschikking van de markt. Alle spelers op de elektriciteitsmarkt kunnen op de website van Elia de voorspellingen raadplegen voor de productie uit zonne- en windenergie, en deze vooruitzichten vergelijken met de reële situatie.

Zo kunnen ze bepalen hoeveel energie uit niet-hernieuwbare bronnen ze nodig hebben om te voldoen aan de behoeften van hun klanten als aanvulling op de hernieuwbare energie, en kunnen ze de juiste hoeveelheid reserveren bij de centrales.

Door de vooruitzichten te vergelijken met de metingen kunnen ze bovendien de betrouwbaarheid verhogen van de voorspellingsgegevens waarmee ze rekening houden.

Elektriciteit uitvoeren of invoeren

Elektriciteit stopt niet bij de landsgrenzen! We maken deel uit van een groot gekoppeld elektriciteitsnet, dat zich uitstrekt van Portugal tot Polen. Dat is een voordeel: wanneer een bepaald land te veel elektriciteit produceert, kan het die immers uitvoeren naar een land waar de productie ontoereikend is.

Merk ook op dat elektriciteit bij een stroomoverschot soms tegen negatieve prijzen wordt uitgewisseld op de groothandelsmarkt.

De productie aanpassen

Bij een stroomtekort of -overschot kunnen de centrales ook worden gevraagd om meer of minder te produceren. Om dit te kunnen doen sluit Elia contracten met bepaalde producenten.

Het verbruik aanpassen

In de elektriciteitssector wordt het aanbod doorgaans aangepast aan de vraag, maar er duiken vandaag ook mechanismen op om het verbruik aan te passen volgens de beschikbare hoeveelheid elektriciteit.

Zo kunnen we industriële verbruikers vragen om hun verbruik te beperken, door bijvoorbeeld bepaalde productieketens stil te leggen in ruil voor een financiële compensatie.

In de toekomst zouden deze mechanismen eventueel ook kunnen worden toegepast voor particulieren.