In de zomer nemen…Power in Balance

De productie van de zonnepanelen kan op zonnige dagen echter hoog oplopen, vooral rond de middag, wanneer de zon loodrecht aan de hemel staat. En ook de productie van windenergie op het land (onshore) en op zee (offshore) kan omvangrijk zijn.
Dat is goed voor ons leefmilieu, maar het impliceert ook een aangepast beheer van het transmissienet voor elektriciteit.