Samenstelling van het Belgische…Power in Balance

De samenstelling van het Belgische productiepark wordt sterk beïnvloed door zowel het nationale als het Europese energiebeleid.


  • Productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energie is volop in opmars om tegemoet te komen aan de Europese klimaatambities. Het geïnstalleerd vermogen neemt jaar na jaar toe maar is voorlopig onvoldoende om de vraag naar elektriciteit volledig af te dekken. Hernieuwbare energiebronnen zijn bovendien afhankelijk van het weer. Omdat hun productie variabel is, is het voor de netbeheerder een hele uitdaging om op elk moment het evenwicht te regelen tussen vraag en aanbod.
  • Om de bevoorradingszekerheid te kunnen waarborgen, zijn er ook beheersbare productiecentrales nodig die een constante productie garanderen. Het gaat om productie-eenheden op basis van kernenergie, gas of biomassa.
  • Elia wisselt ook heel wat elektriciteit uit met de buurlanden. We exporteren maar zijn vooral een importland. Er wordt stroom in het buitenland aangekocht als de prijzen gunstig zijn of als het Belgische productiepark ontoereikend is om tegemoet te komen aan de vraag. België heeft elektrische interconnectoren met Nederland en Frankrijk. Binnenkort zijn we ook verbonden met Groot-Brittannië (2019) en Duitsland (2020).