Oplossingen en maatregelenPower in Balance

Er bestaan verschillende tools en mechanismen om de spelers op de elektriciteitsmarkt te helpen op elk moment het evenwicht te beheren tussen de productie en het verbruik van elektriciteit, ondanks de onzekerheden en nieuwe uitdagingen die samengaan met de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. 

De productie uit zonne- en windenergie voorspellen

Elia stelt een soort ‘weerbericht’ voor hernieuwbare energiebronnen ter beschikking van de markt. Alle spelers op de elektriciteitsmarkt kunnen op de website van Elia de voorspellingen raadplegen voor de productie uit zonne- en windenergie, en deze vooruitzichten vergelijken met de reële situatie.

Zo kunnen ze bepalen hoeveel energie uit niet-hernieuwbare bronnen ze nodig hebben om te voldoen aan de behoeften van hun klanten als aanvulling op de hernieuwbare energie, en kunnen ze de juiste hoeveelheid reserveren bij de centrales.

Door de vooruitzichten te vergelijken met de metingen kunnen ze bovendien de betrouwbaarheid van de voorspellingsgegevens verhogen.

Elektriciteit uitvoeren of invoeren

Elektriciteit stopt niet bij de landsgrenzen! We maken deel uit van een groot gekoppeld elektriciteitsnet, dat zich uitstrekt van Portugal tot Polen. Dat is een voordeel: wanneer een bepaald land te veel elektriciteit produceert, kan die uitgevoerd worden naar een land waar de productie ontoereikend is.

We merken ook op dat elektriciteit bij een stroomoverschot soms tegen negatieve prijzen wordt uitgewisseld op de groothandelsmarkt.

Reserves om het evenwicht te bewaren

Afhankelijk van de behoeften kan een oplossing ook bestaan uit het aanpassen van de productie of het verbruik:

De productie aanpassen

Als er te veel of te weinig wordt geproduceerd, kan aan centrales worden gevraagd om meer of minder te produceren. Elia sluit daarvoor contracten met bepaalde producenten.

Het verbruik aanpassen

In de elektriciteitssector wordt het aanbod doorgaans aangepast aan de vraag, maar er duiken vandaag ook mechanismen op om het verbruik aan te passen volgens de beschikbare hoeveelheid elektriciteit.

Zo kunnen we aan industriële verbruikers (als het nodig is, kan dat via een aggregator ) vragen om hun verbruik te beperken door bijvoorbeeld bepaalde productieketens stil te leggen in ruil voor een financiële compensatie

Oproep tot solidariteit

Als de verschillende mechanismen toch niet volstaan om de bevoorradingszekerheid te garanderen, kan de overheid aan de burgers vragen om hun elektriciteitsverbruik te beperken via sensibiliserende en verplichtende maatregelen.

Daarnaast werd in 2014 de campagne OFF ON gelanceerd om de bevolking, bedrijven en verenigingen te sensibiliseren voor het belang van verantwoord en duurzaam energieverbruik. Op de campagnewebsite staan tal van tips om je verbruik, en bijgevolg ook je energiefactuur, te verlagen.

Surf nu naar de website OFFON.be.

Het afschakelplan

Als alle bestaande mechanismen om de bevoorradingszekerheid te garanderen toch niet volstaan om aan de elektriciteitsvraag te voldoen, is het allerlaatste redmiddel het afschakelplan. Het afschakelplan is een crisisplan dat, zoals elk crisisplan, op elk ogenblik kan worden toegepast, zowel in de winter als in de zomer, dit jaar en in de komende jaren.

Het is een allerlaatste redmiddel: heel gericht worden bepaalde zones afgekoppeld van het net om te voorkomen dat het hele elektriciteitsnet het begeeft, maar ook om zo snel mogelijk de stabiliteit van het net te herstellen, zodat iedereen opnieuw elektriciteit krijgt.

Meer informatie over het afschakelplan op de website van de FOD Economie.

Black-out en brown-out: niet te verwarren

Black-out

 • Onvoorspelbaar
 • Ongecontroleerd
 • Uitzonderlijk
 • Als gevolg van een groot incident
 • Uitgestrekt grondgebied (Europees elektriciteitsnet)
 • Onbepaalde duur van de stroomonderbreking

Brown-out of afschakeling

 • Gepland
 • Gecontroleerd
 • Als gevolg van een vaststelling
 • Beperkt grondgebied
 • Enkele uren


Bij een afschakeling of ‘brown-out’ wordt de elektriciteitsvoorziening van bepaalde verbruikers tijdelijk en op gecontroleerde wijze onderbroken om een algemene stroompanne te vermijden.

Meer informatie over het afschakelplan op de website van de FOD Economie.