Elektriciteit in de winter:…Power in Balance

Zowel in de winter als in de zomer stelt het beheer van de elektriciteit ons voor grote uitdagingen. Maar welke specifieke uitdagingen zijn er in de winterperiode?

Minder hernieuwbare productie

De hernieuwbare productie is volledig afhankelijk van de omgeving. In de winter zijn de dagen korter en schijnt de zon dus minder lang. De productie uit zonne-energie is dus beperkter dan in de zomer. Zo ook met wind: als het niet waait, kunnen de windmolens geen elektriciteit produceren.

Die schommelingen op het gebied van hernieuwbare productie zijn evenwel beheersbaar dankzij meteorologische voorspellingen, die onze specialisten enkele dagen op voorhand ontvangen. Onze experts kunnen dan het net aanpassen volgens die schommelingen in de elektriciteitsproductie.

We verbruiken meer

In de winter is het koud en worden de dagen korter. We zetten de verwarming aan en steken alle lampen aan. We verbruiken dus meer.

Die vraag naar elektriciteit wordt, net zoals de productie, geanalyseerd en is dus voorspelbaar. Onze experts baseren zich onder meer op de gegevens van de afgelopen veertig jaar om de productie- en verbruikscurven te bestuderen.

Situatie van het elektriciteitspark

Ons elektriciteitspark is samengesteld uit traditionele bronnen (kernenergie, gas, steenkool …) en hernieuwbare bronnen (wind, zon, waterkracht …). Als we een eenheid verliezen, heeft dat invloed op onze productiecapaciteit. Om het evenwicht te bewaren en te garanderen dat er genoeg elektriciteit is voor alle verbruikers, werken de marktspelers samen om de activiteitenplanning van de centrales te kennen en om oplossingen te vinden, zoals elektriciteit invoeren.

Wil je meer weten? Surf naar de pagina ‘Oplossingen en maatregelen’.