De situatie op het…Power in Balance

Eind september 2018 is ons land geconfronteerd met de plotse onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire centrales. Met de onverwachte en langdurige onbeschikbaarheid van Doel 1, Doel 2, Tihange 2 en Tihange 3 verdwijnt tot midden december 3000 megawatt (MW) aan bijkomende nucleaire capaciteit. Dit komt overeen met 25% van de totaal geïnstalleerde beheersbare productiecapaciteit van België. Voor komende winter wordt het evenwicht tussen vraag en aanbod hierdoor op de proef gesteld.

Op initiatief van de Belgische federale regering en onder leiding van minister van Energie Marghem, is een taskforce opgericht om de bevoorradingszekerheid van ons land veilig te stellen. Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet werkt Elia hier actief aan mee.
Het risico op eventuele schaarste is niet volledig verdwenen maar voor de maanden november en december intussen wel verminderd. Dit o.a. door de ingebruikname van bijkomende beschikbare productiecapaciteit, de verschuiving van onderhoudsbeurten van bepaalde centrales en bijkomende import uit het buitenland.

Vanaf midden oktober start Elia een operationeel proces waarin wekelijks de vooruitzichten voor de week erop worden geanalyseerd. In overleg met de bevoegde overheidsdiensten kan dan gekeken worden welke bijkomende maatregelen eventueel nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te handhaven.