De uitdagingen voor de elektriciteitssectorPower in Balance

Elektriciteit is onmisbaar in ons dagelijkse leven, maar het gebruik ervan stelt ons voor grote uitdagingen.

Opslag is niet mogelijk

Elektriciteit kan niet opgeslagen worden in grote hoeveelheden – de stroom moet dus geproduceerd worden op het moment dat hij wordt verbruikt. Met andere woorden: op het moment waarop je in je woonkamer het licht aansteekt, produceert een productie-eenheid ergens de elektronen die daarvoor nodig zijn. Dat gebeurt allemaal tegelijkertijd.

De stroom moet worden geproduceerd op het moment dat hij wordt verbruikt.

Het evenwicht bewaren

Het verbruik en de productie van elektriciteit moeten voortdurend in evenwicht zijn.
Een te groot en ongecontroleerd onevenwicht kan het elektriciteitsnet doen instorten.

Nieuwe productiebronnen

De bronnen van energieproductie zijn gediversifieerd: naast klassieke productie zoals gas-, kern- en steenkoolcentrales worden er almaar meer hernieuwbare bronnen geïntegreerd, zoals wind- en zonne-energie.

Hernieuwbare energie kan echter niet op ieder ogenblik worden geproduceerd. Als er geen wind is, is er bijvoorbeeld ook geen windenergie. Dat betekent dat de manier waarop het evenwicht beheerd moet worden, grondig veranderd is en in de toekomst zullen we hierdoor ook anders elektriciteit verbruiken.

Wil je hierover meer weten, bekijk dan deze RTBF-reportage.