De weg van elektriciteitPower in Balance

Voordat de elektriciteit bij je thuis binnenkomt, heeft zij al een lange weg afgelegd…

1 Elektriciteit wordt geproduceerd door een producent in België of in het buitenland die over centrales of productie-eenheden beschikt. Dat kunnen kerncentrales zijn, gas- of steenkoolcentrales, windturbines, zonnepanelen, hydro-elektrische of biomassacentrales, …

2 De elektriciteit wordt aangekocht door een leverancier die de elektriciteit weer doorverkoopt aan zijn klanten, met wie hij een leveringscontract heeft gesloten. Die klanten kunnen particulieren zijn of ondernemingen.

De elektriciteit moet vervoerd worden van de producent naar de klant: dat is de opdracht van de netbeheerders:

  • 3 de beheerder van het hoogspanningsnet voor elektriciteit, Elia, die de energie van de elektriciteitscentrales naar de distributienetten en de industriële grootverbruikers vervoert

  • 4 de distributienetbeheerders zoals Eandis, Infrax, Ores, Reva en Sibelga, die particulieren, instellingen, KMO’s, … bevoorraden

5 Zo komt de elektriciteit bij de uiteindelijke verbruiker. Merk op dat de verbruiker vandaag zelf ook een kleine producent kan zijn, zoals een particulier die fotovoltaïsche panelen op het dak heeft.