Zorgen dat er genoeg…Power in Balance

In ons land nemen meerdere spelers deel aan de organisatie van de elektriciteitsmarkt zodat zij kan voorzien in het verbruik van de ondernemingen en de bevolking van het land.

De federale overheid

De federale overheid bepaalt het globale beleid:

  • België moet over voldoende klassieke en hernieuwbare productie-eenheden beschikken
    om aan de verbruiksbehoeften van vandaag en morgen te kunnen voldoen
  • de netten moeten robuust genoeg zijn om energie vanuit de productiebronnen naar de verbruikscentra
    te kunnen vervoeren en verdelen

De producenten/leveranciers (Electrabel, Luminus, Lampiris, Eneco…)

Zij verbinden zich ertoe hun klanten te bevoorraden in overeenstemming met hun behoeften.

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia)

Elia stelt een betrouwbaar net ter beschikking voor het vervoer van elektriciteit in België maar ook voor de invoer/uitvoer naar de buurlanden en waakt 24/7 over het onmiddellijke evenwicht tussen productie en verbruik.

De distributienetbeheerders (Eandis, Infrax, Ores, Sibelga)

Zij vervoeren de elektriciteit naar de verbruikers.